Bliv frivillig hos os!

Vi søger altid flere engagerede frivillige, der vil være med til at drive Danmarks første non-profit genbrugsbutik til hunde! Vi er et ungt, engageret frivillig-team og vi har brug for DIG, uanset om du gerne vil stå i butikken, eller have ansvar og noget på dit CV.

Vi er altid to på vagt, og en gang om måneden mødes vi alle sammen til det månedlige møde. Bagefter spiser vi aftensmad og drikker en øl eller sodavand.

OM DIG:

 • Har erfaring med hunde – fx fordi du selv har (haft) hund, arbejdet på internat eller lign.
 • Kan tage minimum 2 vagter om måneden i vores åbningstid
 • Kan se dig selv være frivillig i min. 6 mdr.
 • Du er positiv, har masser af gå på-mod og har lyst til at være med i et nystartet projekt
 • Gerne serviceerfaring som butiksassistent, tjener eller lignende, men det er ikke et krav

ARBEJDSOPGAVER:

 • Servicere vores søde 2- og 4-benede kunder
 • Tage imod brugte hundesager og vaske dem
 • Arrangere varerne så butikken ser flot ud
 • Prissætte varer
 • Bruge lige præcis dine kompetencer og evner. Om du har flair for at arrangere udstillingsvinduer, er en haj til SoMe, har grafisk tæft eller noget helt fjerde glæder vi os til at finde ud af

Send os en halv side om dig selv til kontakt@2ndpaw.dk eller under kontakt.

 

We welcome English speaking volunteers as well:

We are looking for volunteers who will help us run Denmark’s first non-profit secondhand shop for dogs!
We are a young, committed volunteer team, and we need YOU, whether you want to tend to our customers the store, or have responsibilities and boost your resume.

We are always two volunteers on shift and once a month we all meet up for
the monthly meeting. Here we also eat dinner together and have a beer or soda.

ABOUT YOU:

 • Have experience with dogs, mybe you have (had) a dog, worked in a shelter or something alike
 • Can take minimum 2 shifts a month during our opening hours
 • Can participate in our monthly meeting (approx 1 hr)
 • Can see yourself volunteering in minimum 6 months
 • You have a positive can-do-attitude and want to be part of a newly started project
 • Preferably have service experience as a shop assistant, waiter or similar.

TASKS  AS A VOLUNTEER:

 • Tending to our sweet 2- and 4-legged customers
 • Sorting, washing and pricing used dog gear
 • Arrange the items so the store looks great
 • Use exactly your skills and abilities. Whether you have the flair for arranging shop windows, are a shark for SoMe, have a graphic flair or something completely different, we look forward to finding out

Please write us a half page about yourself and send it to kontakt@2ndpaw.dk or under kontakt.